Під знаком “ψ”: презентація проекту

Світ, в якому ми живемо і діємо має безліч вимірів. Особливе місце серед них займає вимір психологічний, з яким пов’язуються уявлення про людський дух і людську душу.

Теперішнє суспільство часто називають “психологічним”. Можна відзначити щонайменше два аспекти цього поняття. По-перше, мова йде про швидке кількісне зростання психологічної професії в ХХ - на початку ХХІ сторіч і збільшенні видимої присутності психологів у різних сферах життя. По друге, епітет “психологічне” говорить про те, що в сучасному суспільстві відносини пронизані психологією, опосередковані психологічним знанням – як науковим, так і популярним.

З того далекого часу, коли людина вперше поставила перед собою вимогу пізнати саму себе, почалося цілеспрямоване вивчення психічних здатностей людини. Чимало великих мислителів минулого зазнавало незалежно один від одного прозріння того, хто ми такі й звідки ми з’явилися. Але світ і людина постійно змінюються. Тому кожне нове покоління людей, як і кожна окрема людина, змушене знову і знову шукати свої відповіді на ці питання, а не лише задовольнятися тими, які були знайдені раніше.

Натхненням для створення цього науково-освітнього проекту став багаторічний досвід викладання автором курсу історії психології для студентів-психологів Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

Свою мету я вбачав не стільки в тому, щоб додати ще одну краплину до безмежного океану написаного про історію науки, як у тому, щоб показати виховний вплив психологічної думки минулого на життя нашого  сучасника, перед яким стоїть теж саме одвічне завдання: “пізнай самого себе”.


Під знаком “ψ”: науково-освітня серія


“Homo sapiens psychologicus”


Homo sapiens psychologicus: історія психологічної думки/М. М. Махній. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – 312 с. – (Під знаком “ψ”: науково-освітня серія).
ISBN 978-966-7223-28-2

Чому протягом історії людству так і не вдалося узгодити поняття психіки з поняттями душі та духу, а лише протиставити їх одне одному? Чому й досі існує стільки різних тлумачень природи психіки?

Аби спробувати відповісти на ці питання, автор пропонує зазирнути в історію і простежити логіку формування уявлень про психічне як своєрідний прояв живої природи взагалі й людського буття зокрема.

Для широкого кола читачів – старшокласників, студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться психологією та історієї психологічної думки.


Психея: між Еросом і Логосом
Психея: між Еросом і Логосом/М.М. Махній. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. – 416 с.: іл. – (Під знаком “ψ”: науково-освітня серія).
 ISBN 978-966-2765-54-0

Людина протягом багатьох століть наполегливо проторює різні стежки, щоб наблизитися до розуміння таємниць психіки, збагнути природу власного “Я”, знайти засоби гармонізації душевних станів, усвідомити взаємодію почуттєво-еротичних і раціонально-логічних поривів душі.

Ця книга – своєрідний посібник для самоосвіти, де читач знайде напутні поради й необхідні дороговкази для захопливого мандрування в світі психологічних напрямів і течій.


Еґо і Тінь: психологія самопізнання
Еґо і Тінь: психологія самопізнання/М.М. Махній. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. – 416 с. – (Під знаком “ψ”: науково-освітня серія).
ISBN 978-966-2765-73-1

Перед кожною людиною виникають питання глибшого пізнання себе. Відчуття власного “Еґо” є безперервним рухом логічних, емоційних, фізичних процесів. Особистісне зростання передбачає необхідність прийняття і своєї “Тіні” – “темного двійника”, уявлення, котрі ми витісняємо із свідомості тому, що вони нам не до вподоби.

Для широкого кола читачів – студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться психологією особистості та глибинним самопізнанням.